Gratulálunk...

2012. április 28., szombat... Kürti Ottónak és Heidinek házasságkötésük alkalmából! Az Úr gazdagon áldjon meg benneteket és maradjon mindig veletek:)

"Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz." 
Zsoltárok 37:23-26

Lelkipásztor beiktatási ünnepély Aradon

2011. október 17., hétfő

Az Arad belvárosi magyar baptista gyülekezet új lelkipásztort kapott Urunktól, Simon András személyében, akinek hivatalos beiktatása 2011 október 23-án lesz.
Ünnepi istentiszteleteink vasárnap, reggel 10 és délútán 16 órai kezdettel.
Az alkalmakat közvetiteni fogjuk az interneten is,
a http://www.justin.tv/aradbelvaros cimen.
Kérünk minden kedves blogolvasót, hogy csatlakozzon hozzánk áldáskérő imákban a hét folyamán, annak érdekében, hogy ünneplésünk Isten szerinti legyen és, hogy ez alkalommal is hangozzon az evangélium mindenki felé.
Mindenkit szertettel várunk:)

Krónika

2011. szeptember 4., vasárnap

Gyülekezetünk rövid történelme:

1896 tavaszán Fónagy Albert baptista úttörõmunkás Nagyszalontáról családjával együtt Aradra költözött és Perneáva városrészben telepedett le, a Dózsa György utca 75. szám alá. Néhány hónap múlva Kiss Sándor úttörõ bibliaárus követte szintén Nagyszalontáról érkezve. Automatikusan mindkettõjük házánál missziós állomás létesült. Kornya Mihály többször is meglátogatta õket. Az elsõ bemerített személy Sárközi Rebeka volt, akit Kornya Mihály 1897 aug. 20-án, Kürtösön merített be. A többi megtérõt ez után már Aradon merítették be.
1900-ban 27, 1901-ben 37 bemerített tagja volt az aradi magyar gyülekezetnek.
Az elsõ "imaházat" 1900 november 2.-án avatta fel Kornya Mihály.
Molnár András 1900-ban megalakította az elsõ vasárnapi iskolát, 1901-ben az énekkart, 1903-ban, pedig a zenekart.
1901-ben id. Bordás István bemerítkezett, aki késõbb az aradi gyülekezet elsõ felavatott lelkipásztora lett, 1933-ig folytatta lelkipásztori munkáját Aradon.
1913 december 31.-én 204 tagot számlált az aradi körzet.
1914-ben, a városban végzett missziós munka megerõsödésének eredményeként imaházat nyitottak meg Mosóczy-telepen, a Mária-utca 2. szám alatt.
1917 augusztus 12.-én Horváth Jánost körzeti lelkipásztornak avatták.
Az 1920-as években a következõ gyülekezetek tartoztak az aradi körzethez: Pécska, Csála, Szederhát, Nagylak, Szentleányfalva, Pankota, Fazekasvarsánd, Erdõhegy és Lippa.
1922-ben megalakult a Bethánia Nõegylet.
1928 november 28.-án Lajos Vilmost rendelték ki körzeti prédikátornak.
1924 augusztus 19.-én új imaház megnyitó ünnepély volt a Kálvin utca 35 szám alatt.
1933-1935-ig Dr. Culmann Géza volt a gyülekezet lelkipásztora.
1935-1938-ig Kiss Ferenc a lelkipásztor.
1938 december 14-tõl 1939 márc.31-ig minden baptista gyülekezetet bezártak a hatóságok.
1942 február 20-tól 1944 dec. 28-ig újból minden baptista imaházat bezártak a hírhedt Antonescu Kormány idején.
1944-ben az Antonescu Kormány bukása után az imaházak újra nyitva álltak. Ezekben az években D.Nagy Istvánt választották meg körzeti elöljárónak.
1952-1967 között Megyesi József volt az aradi gyülekezet lelkipásztora, aki rajzos elõadásokkal gazdagította az összejöveteleket.
1967-1975 Deák Ferenc a lelkipásztor
1975-1977 Varga János (Temesvár) ügykezelõ lelkipásztor
1977-1995 id. Kiss László a gyülekezet lelkipásztora.
1995- 2000 ifj. Chiciudean Miklós a lelkipásztor
2000- 2001 Bálint Pál (Temesvár) ügykezelõ lelkipásztor
2001- 2009 dr. Vass Gergely lelkipásztor
2009- 2011 Boros Gyula és Kovács Gyula (Szalonta) ügykezelõ lelkipásztorok
2011- Simon András lelkipásztorForrás: www.baptista.hu/arad

Gratulálunk...

2011. július 16., szombat


.... Kürti Berninek és jegyesének Csercsa Tominak eljegyzésük alkalmából:)


"És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben;" Fillipi 1:9


Szeretettel az ABBI

Imre bácsi HAZA költözött

2011. június 12., vasárnap

Imre bácsi mindig a tenorban űlt, a legszélső bal oldali székben.
Imre bácsi mindig szépen... nagyon szépen szavalt.
Imre bácsi mindig mosolygott és integetett a fehér taxijából, amikor a városban találkoztunk vele.
Mi mindig szerettük Imre bácsit.
Imre bácsi ma reggel HAZA költözött...Köszönjük meg Atyánknak Imre bácsi életét és
imádkozzunk Éva néniért, Zsoltért és Zsuzsáért.
Imádkozzunk az egész Garai családért.

az ABBI